Podmienky pre FB súťaž

Súťaž o detskú hraciu dosku a výherca bude 1.

Trvanie: 16.4.2024 – 21.4.2024
Žrebovanie sa uskutoční: 22.4.2024
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť:
ToTheMoon Studio, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 87/8, 960 01 Zvolen,
IČO: 55992617 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici.

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

 • Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
 • Zapojením sa do súťaže súťažiaci berie na vedomie, že zadarmo je správa PPC reklamnej kampane na 3 mesiace, kredit na reklamu je povinný zaplatiť si súťažiaci sám
 • Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu).
 • Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže musia účastníci zanechať email a webovú adresu eshopu vo formulári. Email môže byť zaradený do databázy na zasielanie newslettra spoločnosťou ToTheMoon Studio s.r.o.
 • Výherca v súťaži v počte 1 alebo 2, sa určí na základe nasledovných možností:
  • Vyhráva náhodne vylosovaný email, vyplnený v dotazníku
  • Vyhráva súťažiaci, ktorý bude vylosovaný náhodne
 • Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
 • V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom iba 1x, teda dokopy bude len 1 alebo 2 výhercovia. Mená víťazov budú uverejnené spoločnosťou ToTheMoon Studio, s.r.o., na Instagrame a Facebooku, ohlasujúcom súťaž do 1 pracovného dňa od ukončenia súťaže. Následne víťaz musí do 3 kalendárnych dní kontaktovať ToTheMoon Studio s.r.o. na Facebooku alebo emailom. Ak výherca neodpovie v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať.
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.
 • Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.
Mám otázku
💬 Potrebujete pomôcť?
Chat
Dobrý deň 👋
Ako Vám pomôžeme? 🧑‍🚀