Súťaž o detskú hraciu dosku a výherca bude 1.

Trvanie: 16.4.2024 – 21.4.2024
Žrebovanie sa uskutoční: 22.4.2024
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť:
ToTheMoon Studio, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 87/8, 960 01 Zvolen,
IČO: 55992617 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici.

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

Mám otázku
💬 Potrebujete pomôcť?
Chat
Dobrý deň 👋
Ako Vám pomôžeme? 🧑‍🚀