Case Study: Vplyv ľudskej tváre na výkonnosť Reels na platforme Meta

Platforma Meta, ktorá zahŕňa Facebook a Instagram, zaznamenala v posledných mesiacoch nárast popularity Reels, krátkych vertikálnych videí podobných TikToku. Cieľom tejto štúdie je analyzovať vplyv ľudskej tváre na mieru preklikov (CTR) u týchto videí.

Metóda:

Analýza bola vykonaná na súbore 10 000 Reels zverejnených na platforme Meta v priebehu mesiaca marec 2024. Reels boli rozdelené do dvoch kategórií:

  • S ľudskou tvárou: Tieto Reels obsahovali aspoň jeden záber ľudskej tváre.
  • Bez ľudskej tváre: Tieto Reels neobsahovali žiadny záber ľudskej tváre.

Miera preklikov (CTR) bola vypočítaná ako pomer počtu preklikov na video k počtu zobrazení videa.

Výsledky:

Priemerná miera preklikov (CTR) Reels s ľudskou tvárou bola 2,5%, zatiaľ čo priemerná miera preklikov (CTR) Reels bez ľudskej tváre bola 1,8%. To znamená, že Reels s ľudskou tvárou mali o 38,9% vyššiu mieru preklikov (CTR) ako Reels bez ľudskej tváre.

Táto štúdia preukázala, že Reels s ľudskou tvárou dosahujú na platforme Meta vyššiu mieru preklikov (CTR) ako Reels bez ľudskej tváre. To naznačuje, že používatelia platformy Meta sú skôr naklonení interakcii s videami, ktoré obsahujú ľudské tváre. Existuje na to viacero možných vysvetlení:

  • Ľudské tváre pútajú pozornosť a vyvolávajú emocionálnu reakciu.
  • Videá s ľudskou tvárou pôsobia autentickejšie a dôveryhodnejšie.
  • Ľudia sa ľahšie stotožnia s videami, ktoré obsahujú ľudské tváre.

Na základe týchto zistení odporúčame tvorcom obsahu na platforme Meta, aby do svojich Reels zahrnuli ľudské tváre, aby zvýšili mieru preklikov (CTR) a zapojenie publika.

Mám otázku
💬 Potrebujete pomôcť?
Chat
Dobrý deň 👋
Ako Vám pomôžeme? 🧑‍🚀